endecasillabo

[en-de-ca-sìl-la-bo]
In sintesi
verso formato da undici sillabe
← dal lat. hendecasyllăbu(m), dal gr. hendekasýllabos, comp. di héndeka ‘undici’ e syllab ‘sillaba’.
s.m.

Verso composto di undici sillabe: e. rimato; poesia in endecasillabi || Endecasillabo sciolto, che non rima con altri || Endecasillabo piano, sdrucciolo, terminante con parola piana, sdrucciola

Citazioni
V De  gravitate  sententiarum  vel  satis  dixisse  videmur  vel  saltim  totum quod  operis  est  nostri;  quapropter  ad  superbiam  carminum  festinemus. Circa quod sciendum est quod predecessores nostri diversis carminibus usi sunt  in  cantionibus  suis,  quod  et  moderni  faciunt;  sed  nullum  adhuc invenimus in carmen sillabicando endecadem trascendisse, nec a trisillabo descendisse.  Et  licet  trisillabo  carmine  atque  endecasillabo  et  omnibus intermediis  cantores  Latii  usi  sint,  pentasillabum,  eptasillabum  et endecasillabum in usu frequentiori habentur; et post hec trisillabum ante alia. Quorum omnium endecasillabum videtur esse superbius, tam temporis occupatione,  quam  capacitate  sententie,  constructionis  et  vocabulorum; quorum omnium specimen magis multiplicatur in illo, ut manifeste apparet; nam ubicunque ponderosa multiplicantum, [multiplicatur] et pondus. Et hoc omnes doctores perpendisse videntur, cantiones illustres principiantes ab illo, ut Gerardus de Bornello: Ara ausirez encabalitz cantars. (Quod carmen licet decasillabum videatur, secundum rei veritatem endecasillabum est nam due consonantes extreme non sunt de sillaba precedente; et licet propriam vocalem non habeant, virtutem sillabe non tamen ammictunt: signum autem est quod rithimus ibi una vocali perficitur, quod esse non posset nisi virtute alterius ibi subintellecte). Rex Nauarre: De fin’amor si vient sen et bonté; ubi, si consideretur accentus et eius causa, endecasillabum esse constabit. Guido Guinizelli:  Al cor gentile repara sempre amore. Iudex de Columpnis de Messana: Amor, che lungiamente m’ài menato. Renaldus de Aquino: Per fino amore vo sì letamente. Cynus Pistoriensis:  Non  spero  che  gia  mai  per  mia salute. Amicus eius:  Amor, che movi tua vertù da cielo. Et licet hoc quod dictum est celeberrimum carmen, ut dignum est videatur omnium aliorum, si eptasillabi aliqualem societatem assumat, dummodo principatum obtineat, clarius magisque sursum superbire videtur. Sed hoc ulterius elucidandum remaneat.  Et  dicimus  eptasillabum  sequi  illud  quod  maximum  est  in celebritate.  Post  hoc  pentasillabum  et  deinde  trisillabum  ordinamus. Neasillabum vero, quia triplicatum trisillabum videbatur, vel nunquam in honore  fuit,  vel  propter  fastidium  absolevit.  Parisillaba  vero  propter  sui ruditatem non utimur nisi raro; retinent enim naturam suorum numerorum, qui numeris imparibus, quemadmodum materia forme, subsistunt. Et sic recolligentes predicta endecasillabum videtur esse superbissimum carmen; et  hoc  est  quod  querebamus.  Nunc  autem  restat  investigandum  de
De vulgari eloquentia di Dante Alighieri
acuto  vel  circumflexo,  sine  z  vel  x  duplicibus,  sine  duarum  liquidarum geminatione vel positione immediate post mutam, dolata quasi, loquentem cum quadam suavitate relinquunt, ut amore, donna, disio, vertute, donare, letitia, salute, securtate, defesa.  Yrsuta quoque dicimus omnia preter hec, que vel necessaria vel ornativa videntur vulgaris illustris. Et necessaria quidem appellamus que campsare non possumus, ut quedam monosillaba, ut sì, no, me, te, sé, à, è, i’, ò, u’, interiectiones, et alia multa. Ornativa vero dicimus omnia  polysillaba,  que,  mixta  cum  pexis,  pulcram  faciunt  armoniam compaginis,  quamvis  asperitatem  habeant  aspirationis  et  accentus  et duplicium et liquidarum et prolixitatis, ut terra, honore, speranza, gravitate, alleviato, impossibilità, impossibilitate benaventuratissimo, inanimatissimamente disaventuratissimamente, sovramagnificentissimamente, quod endecasillabum est. Posset adhuc inveniri plurium sillabarum vocabulum sive verbum; sed quia capacitatem omnium nostrorum carminum superexcedit, rationi presenti non videtur obnoxium, sicut est illud honorifica-bilitudinitate, quod duodena perficitur sillaba in vulgari, et in gramatica tredena perficitur in duobus obliquis. Quomodo autem pexis yrsuta huiusmodi sint armonizanda per  metra,  inferius  instruendum  relinquimus.  Et  que  iam  dicta  sunt  de fastigiositate vocabulorum, ingenue discretioni sufficiant. VIII Preparatis  fustibus  torquibusque  ad  fascem,  nunc  fasciandi  tempus incumbit. Sed quia cuiuslibet operis cognitio precedere debet operationem, velut signum ante ammissionem sagicte vel iaculi, primo et principaliter qui sit iste fascis quem fasciare intendimus, videamus. Fascis igitur iste, si bene comminiscimur omnia prelibata, cantio est. Quapropter quid sit cantio videamus, et quid intelligimus, cum dicimus cantionem. Est enim cantio secundum verum nominis significatum ipse canendi actus vel passio, sicut lectio passio vel actus legendi. Sed divaricemus quod dictum est, utrum videlicet hec sit cantio prout est actus, vel prout est passio. Et circa hoc considerandum est quod cantio dupliciter accipi potest: uno modo secundum quod fabricatur ab auctore suo, et sic est actio et secundum istum modum Virgilius primo Eneidorum dicit, Arma virumque cano; alio modo secundum quod fabriacata profertur vel ab auctore, vel ab alio quicunque sit, sive cum soni modulatione proferatur, sive non; et sic est passio. Nam tunc agitur; modo vero agere videtur in alium, et sic, tunc alicuius actio, modo quoque passio alicuius videtur. Et quia prius agitur ipsa quam agat, magis, immo
De vulgari eloquentia di Dante Alighieri
si post non fiat, dicimus ha.bere sirma, sive caudam.  Vide igitur, lector, quanta licentia data sit cantiones poetantibus, et considera cuius rei causa tam largum arbitrium sibi usus asciverit; et si recto calle ratio te direxerit, videbis auctoritatis dignitate sola quod dicimus esse concessum. Satis hinc innotescere potest, quomodo cantionis ars circa cantus divisionem consistat; et ideo ad habitudinem procedamus. XI Videtur nobis hec quam habitudinem dicimus maxima pars eius quod artis est; hec etenim circa cantus divisionem atque contextum carminum et rithimorum relationem consistit; quapropter dililigentissime videtur esse tractanda. Incipientes igitur dicimus quod frons cum versibus, pedes curn cauda  vel  sirmate  nec  non  pedes  cum  versibus,  in  stantia  se  habere diversimode  possunt.  Nam,quandoque  frons  versus  excedit  in  sillabis  et carminibus, vel excedere potest; et dicimus ‘potest’, quoniam habitudinem hanc adhuc non vidimus. Quandoque in carminibus excedere et in sillabis superari potest, ut si frons esset pentametra et quilibet versus esset dimeter, et metra frontis eptasillaba et versus endecasillaba essent. Quandoque versus frontem superant sillabis et carminibus, ut in illa quam dicimus, Tragemi de la mente Amor la stiva. Fuit hec tetrametra frons, tribus endecasillabis et uno eptasillabo contexta; non etenim potuit in pedes dividi, cum equalitas carminum et sillabarum requiratur in pedibus inter se et etiam in versibus inter se. Et quemadmodum dicimus de fronte, dicimus et de versibus. Possent etenim versus frontem superare carminibus, et sillabis superari, puta si versus duo essent et uterque trimeter, et eptasillaba metra, et frons esset pentametra, duobus endecasillabis et tribus eptasillabis contexta. Quandoque vero pedes caudam superant carminibus et sillabis, ut in illa quam diximus, Amor, che movi tua vertù da cielo. Quandoque pedes a sirmate superantur in toto, ut in illa quam diximus, Donna pietosa e di novella etate. Et quemadmodum diximus  frontem  posse  superare  carminibus,  sillabis  superatam,  et  e conversio, sic de sirmate dicimus. Pedes quoque versus in numero superant et superantur ab hiis; possunt enim esse in stantia tres pedes et duo versus, et tres versus et duo pedes; nec hoc numero limitamur, quin liceat plures et pedes et versus simul contexere. Et quemadmodum de victoria carminum et sillabarum diximus inter alia, nunc etiam inter pedes et versus dicimus; nam eodem modo vinci et vincere possunt. Nec pretermictendum est quod nos e contrario regulatis poetis pedes accipimus, quia illi carmen ex pedibus,
De vulgari eloquentia di Dante Alighieri
nos vero ex carminibus pedem constare dicimus, ut satis evidenter apparet. Nec etiam pretermictendum est quin iterum asseramus pedes ab invicem necessario carminum et sillabarum equalitatem et habitudinem accipere, quia  non  aliter  cantus  repetirio  fieri  posset.  Hoc  idem  in  versibus  esse servandum astruimus. XII Est  etiam,  ut  superius  dictum  est,  habitudo  quedam  quam  carmina contexendo  considerare  debemus;  et  ideo  rationem  faciamus  de  illa, repetentes  proinde  que  superius  de  carminibus  diximus.  In  usu  nostro maxime  tria  carmina  frequentandi  prerogativam  habere  videntur endecasillabum scilicet, eptasillabum et pentasillabum; que trisillabum ante alia  sequi  astruximus.  Horum  prorsus,  cum  tragice  poetari  conamur, endecasillabum  propter  quandam  excellentiam  in  contextu  vincendi privilegium promeretur. Nam quedam stantia est que solis endecasillabis gaudet esse contexta, ut illa Guidonis de Florentia, Donna me prega, perch,io volgl[i]o dire. Et etiam nos dicimus, Donne ch’avete intellecto d’amore. Hoc etiam Yspani usi sunt; et dico Yspanos qui poetati sunt in vulgari oc. Name ricus de Belnui, Nuls hom non pot complir adrechamen. Quedam est in qua tantum eptasillabum intexitur unum; et hoc esse non potest nisi ubi frons est vel cauda, quoniam, ut dictum est, in pedibus atque versibus actenditur equalitas carminum et sillabarum. Propter quod etiam nec numerus impar carminum  potest  esse  ubi  frons  vel  cauda  non  est;  sed  ubi  hee  sunt  vel altera sola, pari et impari numero in carminibus licet uti ad libitum. Et sicut quedam stantia est uno solo eptasillabo conformata, sic duobus, tribus, quatuor,  quinque  videtur  posse  contexi,  dummodo  in  tragico  vincat endecasillabum et principiet. Verumtamen quosdam ab eptasillabo tragice principiasse  invenimus,  videlicet  [Guidonem  Guinizelli]  Guidonem  de Ghisileriis et Fabrutium, Bononienses: De fermo sofferire, et Donna, lo fermo core, et Lo meo lontano gire, et quosdam alios. Sed si ad eorum sensum subtiliter intrare velimus, non sine quodam elegie umbraculo hec tragedia processisse  videbitur.  De  pentasillabo  quoque  non  sic  concedimus;  in dictamine magno sufficit enim unicum pentasillabum in tota stantia conseri, vel duo ab plus [in pedibus]; et dico ‘pedibus’ propter necessitatem qua pedibus versibusque cantatur Minime autem trisillabum in tragico videtur esse sumendum per se subsistens; et dico ‘per se subsistens’, quia per quadam rithimorum repercussionem frequenter videtur assumptum, sicut inveniri
De vulgari eloquentia di Dante Alighieri
potest in illa Guidonis Florentini, Donna me prega, et in illa quam diximus, Poscia ch’Amor del tutto m’à lasciato. Nec per se ibi carmen est omnino, sed pars  endecasillabi  tantum,  ad  rithimum  precedentis  carminis  velut  eco respondens.  Hoc  etiam  precipue  actendendum  est  circa  carminum habitudinem, quod si eptasillabum interseratur in primo pede, quem situm accipit  ibi,  eundem  resumat  in  altero:  puta  si  pes  trimeter  primum  et ultimum  carmen  endecasillabum  habet  et  medium,  hoc  est  secundum, eptasillabum  [et  pes  alter  habeat  secundum  eptasillabum]  et  extrema endecasillaba; non aliter ingeminatio cantus fieri posset, ad quam pedes fiunt,  ut  dictum  est;  et  per  consequens  pedes  esse  non  possent.  Et quemadmodum de pedibus, dicimus et de versibus; in nullo enim pedes et versus differre videmus nisi in situ, quia hii ante, hii post diesim stantie nominantur. Et etiam quemadmodum de trimetro pede, et de omnibus aliis servandum esse asserimus; et sicut de uno eptasillabo, sic de pluribus et  de  pentasillabo  et  omni  alio  dicimus.  Satis  hinc,  lector,  elicere  potes [qua] qualit[ate] tibi carminum habituanda sit stantia habitudinem[que] circa carmina consideranda[m] videre. XIII Rithirnorutn quoque relationi vacemus, nichil de rithimo secundum se modo tractantes; proprium enim eorum tractatum in posterum prorogamus, cum de mediocri poemate intendemus. In principio igitur huius capituli quedam resecanda videntur. Unum est stantia sine rithimo, in qua nulla rithimorum habitudo actenditur; et huiusmodi stantiis usus est Arnaldus Danielis frequentissime, velut ibi, Sem fos Amor de joi donar; et nos dicimus, Al  poco  iorno.  Aliud  est  stantia  cuius  omnia  carmina  eundem  rithimum reddunt, in qua superfluum esse constat habitudinem querere. Sic proinde restat circa rithimos mixtos tantum debere insisti. Et primo sciendum est quod in hoc amplissimam sibi licentiam fere omnes assumunt, et ex hoc maxime totius armonie dulcedo intenditur. Sunt etenim quidam qui non omnes quandoque desinentias carminum rithimantur in eadem stantia, sed easdem repetunt, sive rithimantur in aliis, sicut fuit Gottus Mantuanus, qui suas multas et bonas cantiones nobis oretenus intimavit. Hic semper in stantia unum carmen incomitatum texebat, quod clavem vocabat; et sicut de uno licet, licet etiam de duobus, et forte de pluribus. Quidam alii sunt, et  fere  omnes  cantionum  inventores,  qui  nullum  in  stantia  carmen incomitatum relinquunt quin sibi rithimi concrepantiam reddant, vel unius vel plurium. Et quidam diversos faciunt esse rithimos eorum que post diesim Op. Grande biblioteca della letteratura italiana  ACTA   G. D’Anna   Thèsis   Zanichelli
De vulgari eloquentia di Dante Alighieri
I – Voi, che sparsi ascoltate in rozzi accenti ....... 5 II – Candido in Cielo e di be’ raggi adorno ....... 5 III – Il dì che nacque la mia Donna al mondo... 6 IV – Donna, se tu scorgessi il grande ardore ...... 6 V – O pellegrin, che non vedesti mai ................ 7 VI – Spesso mi torna il dolce tempo a mente .... 7 VII – Udrammi dunque Amor tristi e dogliosi .. 8 VIII – Dunque, Manzon, scorgesti i vaghi rai ... 8 IX – E pur ten riedi già, dolce pensiero ............. 9 X – Ecco ‘l grand’arco in alto e la saetta ............ 9 XI – Quando fia mai quel dì che tu ti sciolga .. 10 XII – Qual dolce spiritello entro alle dita ........ 10 XIII – Filli, qualor con un bel nastro appeso ... 11 XIV – Fra gl’impeti d’Amore e di Fortuna ...... 11 XV – Ecco Bromio, pastori, ecco Lieo ............. 12 XVI – Questo biondo covon di bica or tolto ... 12 XVII – Poichè ciascun vendemmiator si sente ... 13 XVIII – Ahi quante, ahi quante di pietate ignudi ................................................ 13 XIX – Sì vaga pianta e sì gentil avea ................ 14 XX – Quella pianta gentil, ch’avea battuta....... 14 XXI – Accendi il foco, Elpin, mentr’io mi bendo .............................................. 15 XXII – I’ muoio alfine; alfine, o cruda Eumolpi.............................................. 15 XXIII – Pendi, mia cetra umìl, da questo salce .. 16 XXIV – Lungo ‘l Sagrin, mentre i pastor le gote.................................................... 16 XXV – Da questo cerchio, che sul lito io segno .. 17 XXVI – Tirsi, non tel diss’io ch’all’aere fosco ... 17 XXVII – Sciogli, Fillide, il crin e meco t’ungi ... 18 XXVIII – Già s’odon per lo cielo alti rimbombi .. 18 XXIX – Colei, Damon, colei che più d’un angue ................................................. 19 XXX – Nè d’erba nè di rio vaghezza prende .... 19 XXXI – Deposta un giorno l’orrida facella ...... 20 XXXII – Io di Lidia il gran Re non mi rammento ........................................ 20 XXXIII – S’io mi credessi che con or la Morte .. 21 XXXIV – Se di Bacco il liquor nel mio cervello .. 21 XXXV – Rondinella garruletta ........................ 22 XXXVI – Per molte genti e molti mar condotto ... 22 XXXVII – O del vetro più chiaro, ameno fonte .............................................. 23 XXXVIII – Là dove Pindo al ciel tanto s’innalza ........................................ 23 XXXIX – Manzon, s’io vedrò mai l’aspro flagello ............................................. 24 XL – Per l’aspro .calle ond’a Parnaso uom giunge ................................................... 24 XLI – O Sonno placido che, con liev’orme ..... 25 XLII – Endecasillabi, cui porgerete ................. 25 XLIII – Oimè che turbine rivoltuoso .............. 26 XLIV – Col guardo i’ vo su per l’aereo calle .... 26 XLV – Carca di merci preziose e rare .............. 27 XLVI – Su queste pallid’ossa, e già da cento .... 27 XLVII – Poichè, dal braccio del Signor guidate ... 28 XLVIII – Filli, questo splendor che con tant’arte ........................................... 28 XLIX – Gira l’alta Donzella, e in mille modi ... 29 L –  Chi è costui, che nell’umìl suo letto ......... 29 LI – Che val ch’entro a’ gemmati aurei palagi .. 30 LII – Egli è pur vero, Elpin, ch’altra donzella .. 30 LIII – Qual fu, qual fu la scellerata mano ....... 31 LIV – Io son nato in Parnaso, e l’alme Suore ... 31 LV – Stava a l’ombra gentil di un gran cotale .. 32 LVI – Colui che fece di “grembiul” “grembiale” .......................................... 32 LVII – Su, signor correttore, in sul nasaccio .... 33 LVIII – Portate in una madia la civaia ............. 33 LIX – Perchè sono un fanciullo, un garzoncello............................................ 34 LX – Che si scortica l’asino alla prova ............. 35 LXI – Nencia, ti mando questo mio sonetto.... 36 LXII – Nencia, te l’ho pur detto cento volte.... 36 LXIII – Io, Nencia, sono stat’ieri a Fiorenza .... 37 LXIV – Ah, Tofan, quella Gora, quella Gora ... 37 LXV – O anima bizzarra del Burchiello .......... 38 LXVI – Se costui fosse nato allor che i vati ...... 38 LXVII – Ho visto i geroglifici d’Egitto ............ 39 LXVIII – Ti sono schiavo, ti son servitore ....... 39 LXIX – Ch’io possa diventare una ghiandaia ... 40 LXX – Voi avete a saper, buone persone .......... 40 LXXI – In man d’essecutori e di notai ............. 41
Poesie di Ripano Eupilino di Giuseppe Parini
L’accrescimento di così artificiosi cultori senza dubio è stato maraviglioso; onde il sonetto in quella sua prima umiltà è quasi disprezzato. Ma per le materie umili e per l’umili diciture è assai convenevole la forma de’ madrigali, e fra’ madrigali quelli ancora sono più convenienti a l’umil dicitore, i quali veggiamo ripieni d’eptasillabi, o regolari o irregolari ch’elli siano: percioché quelli altri che sono stati tenuti dal Petrarca in assai artificiose testure de’ versi endecasillabi, potrebbono ad alcuno parer del carattere mediocre, quantunque da alcuni siano dette ballate; e son queste: Non al suo amante più Diana piacque, Quando per tal ventura tutta ignuda La vide in mezzo de le gelide acque, Ch’a me la pastorella alpestra e cruda, Posta a bagnare un leggiadretto velo, Ch’a l’aura il biondo e vago capel chiuda; Tal che mi fece, or quando egli arde il cielo, Tutto tremar d’uno amoroso gielo. Nova angeletta sovra l’ale accorta, Scesa dal cielo in su la fresca riva, Là ond’io passava sol per mio destino, Poi che senza compagna e senza scorta Mi vide, un laccio che di seta ordiva Tese fra l’erba ond’è verde il camino: Allor fui preso, e non mi spiacque poi, Sì dolce lume uscia de gli occhi suoi. Or vedi, Amor, che giovenetta donna Tuo regno sprezza, e del mio mal non cura, E tra duo ta’ nemici è sì sicura. Tu se’ armato, ed ella in treccie e ‘n gonna Si siede, e scalza in mezzo i fiori e l’erba, Ver me spietata e contra te superba. I’ son prigion; ma se pietà ancor serba L’arco tuo saldo e qualcuna saetta, Fa di te e di me, signor, vendetta. Op. Grande biblioteca della letteratura italiana  ACTA   G. D’Anna   Thèsis   Zanichelli
La Cavaletta overo de la poesia toscana di Torquato Tasso
Niuna cosa è stata soverchia nel vostro ragionamento, però non possiamo dolerci de la lunghezza. Passerò dunque al secondo precetto, il quale è de l’abitudine de le parti, ne la quale la fronte alcuna volta eccede i versi e alcuna è superata, e i piedi alcuna volta avanzano la coda, alcuna son superati; e i piedi e i versi ancora vicendevolmente vincono e sono vinti. La brevità nulla toglie a la chiarezza. Potrò dunque discender al terzo, nel quale attribuisce l’endecasillabo a la canzone tragica, volendo che tutte le stanze siano tessute d’endecasillabi   che  almeno  gli  endecasillabi  superino  di  numero  gli  eptasillabi  e  i pentasillabi, de’ quali concede che possa essere uno solamente; ma la parte ne la quale si tesse un solo eptasillabo non può esser se non fronte o sirima, percioché ne’ piedi e ne’ versi è ricercata l’equalità di versi e di sillabe. E ‘l verso ne l’uno significato chiamò quelli che son tessuti di versi, e ne l’altro quelli  che  si  compongono  di  sillabe:  laonde  il  numero  dispari  ha  luogo solamente  ne  la  fronte  e  ne  la  coda.  E  in  questa  ultima  parte  c’insegna ancora  come  le  canzoni  tragiche  debbano  prendere  il  principio  da l’endecasillabo, percioché quelle le quali cominciano dal verso di sette non sono  senza  ombra  d’elegia,  e  che  l’endecasillabo  e  l’eptasillabo  debbano essere disposti ne le diverse parti in guisa che si corrispondano ne l’abitudine: dico quel di undeci a quel di undeci e quel di sette a quel di sette. Ma forse vi parrò troppo lungo. Non temiate d’offenderci se non con la brevità Ultimamente, parlando de l’abitudine de le rime, dimostra ch’alcune parti non abbiano l’abitudine, altre l’abbiano, e di queste alcune accordino tutti i versi, altre ne lascino uno scompagnato, il quale è detto chiave e può esser non solo uno ma due, la desinenza de’ quali è poi ripresa ne la stanza seguente: e l’abitudine de le rime può essere o de’ versi che sono inanzi la divisione, o di quelli che sono inanzi e quelli che sono dopo, in modo che sia  l’abitudine  fra  le  rime  de  luna  e  l’altra  parte,  lodando  oltre  tutte  le desinenze quelle che si chiudono in rime accordate: il che però è da schivar ne’ piedi. E ‘l primo di loro può essere di versi pari o dispari, di cadenze accompagnate  o  scompagnate;  ma  ne  gli  altri  piedi  dee  servirsi  l’ordine stesso, e ne versi ancora quasi sempre, quantunque avenga ch’alcuna volta non s’osservi: e si dee schivare la repetizione, l’equivocazione e l’asperità de le rime. E per conchiusione c’insegna che le cose le quali si cantano circa il destro,  vadano  con  lunghezza  convenevole  verso  l’estremo,  e  s’affrettino
La Cavaletta overo de la poesia toscana di Torquato Tasso
E.C. Questa è fra le tragice, di versi tutti endecasillabi composta di due piedi e di due versi; e l’un piede è eguale a l’altro e l’un verso a l’altro: e l’abitudine è non solamente fra le rime de l’un piede e quelle de l’altro, ma tra quelle ancora de’ piedi e quelle de’ versi. Laonde io non veggio che manchi alcuna cosa a la sua perfezione, s’alcuno forse non desiderasse la mescolanza del verso  eptasillabo,  per  lo  quale,  come  pare  a  Dante,  insuperbisce l’endecasillabo, o se non voleste porre in considerazione ch’in tragica canzona  chiuda  la  stanza  con  due  rime,  che  per  le  vocali  sono  più  tosto  di suono dolce che di grande e superbo: la qual cosa tuttavia egli non fa senza molto giudicio, perché diminuisce co ‘l suono il concetto, dicendo: Ma tratterò del suo stato gentile A rispetto di lei leggieramente, Donne e donzelle amorose, con vui; Ché non son cose da parlarne altrui.
La Cavaletta overo de la poesia toscana di Torquato Tasso
Tal ch’in ira e ‘n dispregio ebbi me stesso; E tutti i miei pensier mi spiacquer poi Ch’io non potea trovar scorta o consiglio. Ahi, cieco mondo, or veggio i frutti tuoi, Come in tutto dal fior nascon diversi. Pietosa istoria a dir quel ch’io soffersi, In così lungo essiglio Peregrinando, fora; Non già ch’io scorga il dolce albergo ancora; Ma ‘l mio santo Signor con novo raggio La via mi mostra; e mia colpa è s’io caggio. Ne la quale io prego il signor Ercole che mi dica se i primi sei versi, ne’ quali  è  terminato  il  sentimento,  sia  fronte  de  la  canzona  o  piedi.  Ma  la dimanda  potrà  forse  parere  disdicevole  a  molti:  percioché  la  fronte  è  la parte superiore de l’uomo e i piedi l’inferiore; laonde, se con questa proporzione dovessero considerarsi ne le stanze, l’una dovrebbe esser la parte suprema e l’altra l’infima. Nondimeno, perché Dante, il quale trovò questi nomi, diede l’uno e l’altro a la prima, io vi chiedo se questi sei versi siano fronte o piedi. E.C. F.N. E.C. F.N. E.C. Piedi. Ma quelli che seguono saranno versi o sirima? Versi. Ma essendo questi versi composti di nove endecasillabi e due eptasillabi, saranno ineguali. Saranno. Ma io non doveva concedervi che la divisione si facesse dopo i sei primi versi. Farò dunque come i giocatori di scacchi, i quali, avendo mal giocato un pezzo, il ripigliano e ‘l ritornano a giocare: percioché dirò che l’altra oda comincia nel nono verso; laonde i nove primi saranno tre piedi eguali, e gli otto ultimi o sarà sirima o pur due versi eguali. Se così dividerete la canzone, fuggirete questa sconvenevolezza; ma ne la seconda non schiveremo quello ch’ad alcuno pare sconvenevole e a me degno di molta lode, cioè che ‘l poeta trapassa da l’una a l’altra parte de la stanza senza ritegno e senza legge alcuna: percioché dal settimo passa ne l’ottavo: Con sì fatto desio, come i’ le tue Dolcezze, Amor, cercava...;
La Cavaletta overo de la poesia toscana di Torquato Tasso
né si fermando al nono, discende al decimo senza freno a guisa di velocissimo cavallo di Partia o pur di fiume che discenda altrettanto chiaro quanto veloce. Ma ricerchiamo, se vi piace, in una de le canzoni di Dante quello che sin qui non abbiamo potuto ritrovare. E.C. F.N. Ricerchiamo. Or prendiam questa, ch’è de la leggiadria: Poscia ch’Amor del tutto m’ha lasciato, Non per mio grato, Ché stato non avea tanto gioioso, Ma però che pietoso Fu tanto del mio core Che non sofferse d’ascoltar suo pianto, Io canterò... Piacevi che questi sei primi sien fronte o piedi? E.C. F.N. E.C. F.N. Fronte, perché sono di sillabe ineguali, quantunque siano eguali i versi. Questa è picciola differenza: però, se vogliamo che non si metta in considerazione, facciam come vi pare. E1 tanta che basta. Dunque volete che sia fronte? Siasi, ma quelli che seguono sono tredeci, né possono esser sirima, percioché fronte e sirima non stanno insieme: segue dunque che siano versi. Or vedete se de’ tredici versi, de’ quali sette sono endecasillabi e gli altri eptasillabi, potete far versi eguali di sillabe e di versi; e se non potete o pur se non si possono, ne segue che la replicazione de la modulazione si faccia non solamente di versi eguali ma d’ineguali. A me pare che la conclusione sia tanto provata che non ci sia mestieri di prova. Per aventura n’ha bisogno, perché alcuno difenderebbe più volentieri l’altra parte, che la fronte possa tessersi co ‘l sirima. E1 dunque l’arte dataci da l’Alighieri  vera  il  più  de  le  volte:  ha  nondimeno  alcune  eccezioni  per  le quali  mi  pare  che  la  regola  si  potesse  accrescere  e  ricever  le  reposizioni ancora de’ versi dispari; ma ‘l mio parere non è fermo che alcuna volta non passi ne l’altra parte, che si può difendere similmente. Né questi solamente sono i miei dubbi, ma n’ho alcun altri maggiori che temo di palesare. Fra noi si può dir ogni cosa assai securamente, perché tutti staranno tanto celati quanto a voi parrà. Op. Grande biblioteca della letteratura italiana  ACTA   G. D’Anna   Thèsis   Zanichelli
La Cavaletta overo de la poesia toscana di Torquato Tasso