ebete

[è-be-te]
In sintesi
scimunito, deficiente, ottuso
← dal lat. hebĕte(m) ‘spuntato, ottuso’, quindi ‘sciocco’.
agg. e s.m
(pl. -ti)

Che, chi mostra ottusità di mente o deficienza: sguardo e.; sembra un e. SIN. idiota

Citazioni
finitimorum suorum contiguitate, qui Romani et Marchiani sunt, turpiter barbarizant;  dicunt  enim: Volzera  che  chiangesse  lo  quatraro.Sed  quamvis terrigene Apuli loquantur obscene comuniter, prefulgentes eorum quidam polite locuti sunt, vocabula curialiora in suis cantionibus compilantes, ut manifeste  apparet  eorum  dicta  perspicientibus,  ut  puta  Madonna  dir  vi voglio, et Per fino amore vo si letamente. Quapropter superiora notantibus innotéscere  debet  nec  siculum  nec  apulum  esse  illud  quod  in  Ytalia pulcerrimum est vulgare, cum eloquentes indigenas ostenderimus a proprio divertisse. XIII Post  hec  veniamus ad  Tuscos,  qui,  propter  amentiam  suam  infroniti, titulum sibi vulgaris illustris arrogare videntur. Et in hoc non solum plebe[i]a dementat intentio, sed famosos quamplures viros hoc te nuisse comperimus: puta  Guictonem  Aretinum,  qui  nunquam  se  ad  curiale  vulgare  direxit, Bonagiuntam Lucensem, Gallum Pisanum, Minum Mocatum Senensem, Brunectum Florentinum, quorum dicta si rimari vacaverit, non curialia, sed  municipalia  tantum  invenientur.  Et  quoniam  Tusci  pre  aliis  in  hac ebrietate  baccantur,  dignum  utileque  videtur  municipalia  vulgaris Tuscanorum singillatim in aliquo depompare. Locuntur Florentini et dicunt: Manichiamo introque, | che noi non facciamo altro. Pisani: Bene andonno li fanti | de Fiorensa per Pisa. Lucenses: Fo voto a dio, ke in grassarra lo comuno de Lucca. Senenses: Onche renegata avesse io Siena.Ch’ee chesto? Aretini: Vuo’ tu  venire  ovelle?  De  Perusio,  Urbe  Veteri,  Viterbio,  nec  non  de  Civitate Castellana, propter affinitatem quam habent cum Romanis et Spoletanis, nichil tractare intendimus. Sed quanquam fere omnes Tusci in suo turpiloquio  sint  obtusi,  nonnullos  vulgaris  ex  cellentiam  cognovisse  sentimus, scilicet  Guidonem,  Lapum  et  unum  alium,  Florentinos,  et  Cynum Pistoriensem, quem nunc indigne postponimus, non indigne coacti. Itaque si tuscanas examinemus loquelas et pensemus, qualiter viri prehonorati a propria diverterunt, non restat in dubio quin aliud sit vulgare quod querimus quam quod actingit populus Tuscanorum. Si quis autem quod de Tuscis asserimus de Ianuensibus asserendum non putet, hoc solum in mente premat, quod si per oblivionem Ianuenses ammicterent z licteram, vel mutire totaliter eos, vel novam repanare oporteret loquelam. Est enim z maxima pars eorum locutionis; que quidem lictera non sine multa rigiditate profertur.
De vulgari eloquentia di Dante Alighieri
I Sollicitantes iterum celeritatem ingenii nostri et ad calamum frugi operis redeuntes, ante omnia confitemur latium vulgare illustre tam prosayce quam metrice decere proferri. Sed quia ipsum prosaycantes ab avientibus magis accipiunt,  et  quia  quod  avietum  est  prosaycantibus  permanere  videtur exemplar, et non e converso (que quendam videntur prebere primatum), primo  secundum  quod  metricum  est  ipsum  carminemus,  ordine pertractantes  illo  quem  in  fine  primi  libri  polluximus.  Queramus  igitur prius,  utrum  omnes  versificantes  vulgariter  debeant  illud  uti.  Et superficietenus videtur quod sic, quia omnis qui versificatur suos versus exornare  debet  in  quantum  potest;  quare  cum  nullum  sit  tam  grandis exornationis quam vulgare illustre, videtur quod quisquis versificator debeat ipsum uti. Preterea: quod optimum est in genere suo, si suis inferioribus misceatur,  non  solum  nil  derogare  videtur  eis,  sed  ea  meliorare  videtur quare si quis versificator, quanquam rude versificetur, ipsum sue ruditati admisceat,  non  solum  bene  facit,  sed  ipsum  sic  facere  oportere  videtur: multo magis opus est adiutorio illis qui pauca, quam qui multa possunt. Et sic  apparet  quod  omnibus  versificantibus  liceat  ipsum  uti.  Sed  hoc falsissimum  est;  quia  nec  semper  excellentissime  poetantes  debent  illud induere, sicut per inferius pertractata perpendi poterit. Exigit ergo istud sibi consimiles viros, quemadmodum alii nostri mores et habitus; exigit enim  magnificentia  magna  potentes,  purpura  viros  nobiles:  sic  et  hoc excellentes ingenio et scientia querit, et alios aspernatur, ut per inferiora patebit. Nam quicquid nobis convenit, vel gratia generis, vel speciei, vel individui convenit, ut sentire, ridere, militare. Sed hoc non convenit nobis gratia generis, quia etiam brutis conveniret; nec gratia speciei, quia cunctis hominibus esset conveniens, de quo nulla questio est nemo enim montaninis rusticana tractantibus  hoc  dicet  esse  conveniens  convenit  ergo  individui gratia.  Sed  nichil  individuo  convenit  nisi  per  proprias  dignitates,  puta mercari, militare ac regere; quare si convenientia respiciunt dignitates, hoc est  dignos,  et  quidam  digni,  quidam  digniores,  quidam  dignissimi  esse possunt, manifestum est quod bona dignis, meliora dignioribus, optima dignissimis  convenient.  Et  cum  loquela  non  aliter  sit  necessarium instrumentum nostre conceptionis quam equus militis, et optimis militibus optimi conveniant equi, ut dictum est, optimis conceptionibus optima loquela conveniet. Sed optime conceptiones non possunt esse nisi ubi scientia et ingenium est; ergo optima loquela non convenit nisi illis in quibus ingenium Op. Grande biblioteca della letteratura italiana  ACTA   G. D’Anna   Thèsis   Zanichelli
De vulgari eloquentia di Dante Alighieri
et scientia est. Et sic non omnibus versificantibus optima loquela conveniet, cum plerique sine scientia et ingenio versificentur, et per consequens nec optimum vulgare. Quapropter si non omnibus competit, non omnes ipsum debent uti, quia inconvenienter agere nullus debet. Et ubi dicitur, quod quilibet suos versus exornare debet in quantum potest, verum esse testamur; sed nec bovem epiphyatum nec balteatum suem dicemus ornatum, immo potius deturpatum ridemus illum; est enim exornatio alicuius convenientis additio. Ad illud ubi dicitur, quod superiora inferioribus admixta profectum adducunt, dicimus verum esse quando cesset discretio: puta si aurum cum argento conflemus; sed si discretio remanet, inferiora vilescunt: puta cum formose  mulieres  deformibus  admiscentur.  Unde  cum  sententia versificantium semper verbis discretive mixta remaneat, si non fuerit optima, optimo sociata vulgari non melior sed deterior apparebit, quemadmodum turpis mulier si auro vel serico vestiatur. II Postquam non omnes versificantes, sed tantum excellentissimos illustre uti vulgare debere astruximus, consequens est astruere, utrum omnia ipso tractanda sint aut non; et si non omnia, que ipso digna sunt segregatim ostendere.  Circa  quod  primo  reperiendum  est  id  quod  intelligimus  per illud quod dicimus dignum. Et dicimus dignum esse quod dignitatem habet, sicut  nobile  quod  nobilitatem;  et  si  cognito  habituante  habituatum cognoscitur  in  quantum  huiusmodi,  cognita  dignitate  cognoscemus  et dignum.  Est  etenim  dignitas  meritotum  effectus  sive  terminus:  ut,  cum quis bene meruit ad boni dignitatem profectum esse dicimus cum male vero, ad mali; puta bene militantem ad victorie dignitatem, bene autem regentem ad regni, nec non mendacem ad ruboris dignitatem, et latronem ad eam que est mortis. Sed cum in bene merentibus fiant comparationes, et in  aliis  etiam,  ut  quidam  bene  quidam  melius  quidam  optime,  quidam male quidam peius quidam pessime mereantur, et huiusmodi comparationes non fiant nisi per respectum ad terminum meritorum, quem dignitatem dicimus (ut dictum est), manifestum est ut dignitates inter se comparentur secundum magis et minus, ut quedam magne, quedam maiores, quedam maxime sint; et per consequens aliquid dignum, aliquid dignius, aliquid dignissimum esse constat. Et cum comparatio dignitatum non fiat circa idem  obiectum,  sed  circa  diversa,  ut  dignius  dicamus  quod  maioribus, dignissimum quod maximis dignum est (quia nichil eodem dignius esse potest), manifestum est quod optima optimis secundum rerum exigentiam Op. Grande biblioteca della letteratura italiana  ACTA   G. D’Anna   Thèsis   Zanichelli
De vulgari eloquentia di Dante Alighieri
V Universis et singulis Ytalie Regibus et Senatoribus alme Urbis nec non Ducibus  Marchionibus  Comitibus  atque  Populis,  humilis  ytalus  Dantes Alagherii florentinus et exul inmeritus orat pacem. [1]. “Ecce  nunc tempus acceptabile”, quo signa surgunt consolationis et pacis. Nam dies nova splendescit ab ortu auroram demonstrans, que iam tenebras diuturne calamitatis attenuat; iamque aure orientales crebrescunt; rutilat celum in labiis suis, et auspitia gentium blanda serenitate confortat. Et nos gaudium expectatum videbimus, qui diu pernoctitavimus in deserto, quoniam Titan exorietur pacificus, et iustitia, sine sole quasi eliotropium hebetata, cum primum iubar ille vibraverit revirescet. Saturabuntur omnes qui esuriunt et sitiunt iustitiam in lumine radiorum eius, et confundentur qui  diligunt  iniquitatem  a  facie  coruscantis.  Arrexit  namque  aures misericordes Leo fortis de tribu Iuda; atque ullulatum universalis captivitatis miserans, Moysen alium suscitavit qui de gravaminibus Egiptiorum populum suum eripiet, ad terram lacte ac melle manantem perducens. [2]. Letare iam nunc miseranda Ytalia etiam Saracenis, que statim invidiosa  per  orbem  videberis,  quia  sponsus  tuus,  mundi  solatium  et  gloria plebis tue, clementissimus Henricus, divus et Augustus et Cesar, ad nuptias properat. Exsicca lacrimas et meroris vestigia dele, pulcerrima, nam prope est qui liberabit te de carcere impiorum; qui percutiens malignantes in ore gladii perdet eos, et vineam suam aliis locabit agricolis qui fructum iustitie reddant in tempore messis. [3].  Sed  an  non  miserebitur  cuiquam?  Ymo  ignoscet  omnibus misericordiam implorantibus, cum sit Cesar et maiestas eius de Fonte defluat pietatis.  Huius  iudicium  omnem  severitatem  abhorret,  et  semper  citra medium plectens, ultra medium premiando se figit. Anne propterea nequam hominum applaudet audacias et initis presumptionum pocula propinabit? Absit, quoniam Augustus est. Et si Augustus, nonne relapsorum facinora vindicabit, et usque in Thessaliam persequetur, Thessaliam, inquam, finalis deletionis? [4]. Pone, sanguis Longobardorum coadductam barbariem; et si quid de Troyanorum Latinorumque semine superest, illi cede, ne cum sublimis aquila  fulguris  instar  descendens  afduerit,  abiectos  videat  pullos  eius,  et prolis proprie locum corvulis occupatum. Eya, facite, Scandinavie soboles, ut cuius merito trepidatis adventum quod ex vobis est presentiam sitiatis.
Epistole di Dante Alighieri
Vede pallido il Tago insu la riva non men ricchi sputar vomiti d’oro e trar groppi di gel nel’onda viva il Reno e l’Istro e ‘l Rodano sonoro; di salce il Mincio, l’Adige d’oliva, l’Arno alpar del Peneo cinto d’alloro, di pampini il Meandro e d’edre l’Ebro e d’auree palme incoronato il Tebro. Vede di verdi pioppe ombrar le corna l’Eridano superbo e trionfale, ch’ove il rettor del pelago soggiorna vien dal’Alpi a votar l’urna reale e mercé de’ suoi duci il ciglio adorna di splendor glorioso ed immortale, onde quel ch’è nel ciel, di lume agguaglia e con fronte di luna il sole abbaglia. Poi di grido minor ne vede molti che con rami divisi in varie parti per l’Italia felice errano sciolti, del gran padre Appennin concetti e parti e, quai di canna e quai di mirto avolti le tempie e quai di rosa ornati e sparti, somministran con l’acque in lunga schiera sempiterno alimento a primavera. Tra questi, umil figliuol del bel Tirreno, il mio Sebeto ancor l’acque confonde, picciolo sì, ma di delizie pieno, quanto ricco d’onor, povero d’onde. - Giriti intorno il ciel sempre sereno, né sfiori aspra stagion le belle sponde, né mai la luce del tuo vivo argento turbi con sozzo piè fetido armento.
L Adone - Volume primo (canti 1-13) di Giovan Battista Marino
Tra’ campi arrivò poi fertili e molli, dove del Tebro il mormorio risona e de’ suoi sette trionfanti colli il gran capo del Lazio s’incorona. Ma seppe quivi furiosi e folli più tosto soggiornar Marte e Bellona e con Perfidia e Crudeltà tra loro baccar sete di sangue e fame d’oro. Posciaché quindi le lombarde arene ha tutte scorse e quanto irriga l’Arno e quinci di Clitunno e d’Aniene e d’altri frati lor le rive indarno, a visitar dal Gariglian ne viene Crati, Liri, Volturno, Aufido e Sarno e vede irne tra lor pomposo e lieto degli onori di Bacco il bel Sebeto. Quivi tra ninfe amorosette e belle trovommi a conquistar spoglie e trofei. E seben tempo fu ch’io fui di quelle già prigionier con mille strazi rei, alme però non ha sotto le stelle che sien più degni oggetti a’ colpi miei, né so trovar altrove in terra loco, dove più nobil esche abbia il mio foco. Allor mi stringe entro le braccia e mille groppi mi porge d’infocati baci, poi per l’oro immortal, per le faville dele quadrella mie, dele mie faci, quanto può mi scongiura e vive stille mesce di pianto a suppliche efficaci, che senza vendicarla io non sopporti più lungamente i suoi dispregi e i torti.
L Adone - Volume primo (canti 1-13) di Giovan Battista Marino
Oltre il buon zelo e la giustizia, a cui dritto è che Gallia ogni speranza appoggi, fia che tra’ gigli d’or sol per costui dele Muse toscane il coro alloggi. Il Tago e ‘l Gange irrigheran per lui in vece del Castalio i sacri poggi, onde per fecondar l’arido alloro l’acque, ch’or son d’argento, allor fien d’oro. Nasci nasci o Luigi, amica stella quant’onor, quanto pregio a te promette. Vibri pur quanto sa cruda e rubella l’altrui perfidia in te lance e saette. Taccio l’altre tue glorie, e passo a quella, che le Muse da te non fian neglette. De’ dolci studi e dela sacra schiera te rettore e tutore il mondo spera. Cresci cresci o Luigi, inclita prole d’alme eccelse e reali e giuste e pie. Il tuo gran nome ove l’altrui non suole si spargerà per disusate vie; e dove sorge e dove cade il sole, e dove nasce e dove more il die la Fama il porterà leggiera e scarca e romperà le forbici ala Parca. Tra molte e molte cetre, onde rimbomba de’ tuoi vanti immortali il chiaro grido, dal Sebeto traslata odo una tromba dela tua Senna al fortunato lido. Questa trar ti potrà d’oscura tomba e darti infra le stelle eterno nido, ch’empiendo il ciel d’infaticabil suono sarà lira al concento e squilla al tuono.
L Adone - Volume primo (canti 1-13) di Giovan Battista Marino
Op. Grande biblioteca della letteratura italiana  ACTA   G. D’Anna   Thèsis   Zanichelli Q Giovan Battista Marino    L'Adone    Canto ventesimo CCCXXIX Non solo eterne in questa esprime l’opre del proprio singolar pregio e valore, ma dela donna sua la beltà scopre, ch’è del mio bel Sebeto unico onore. Di morato satì l’armi ricopre, color gentil che pur dinota amore, in foggia di mandiglia o di guarnacca che con bottoni di rubin s’attacca. Io non so dir se quel superbo arnese di tanti fregi e sì pomposo adorno già dal nobil signor del bel paese, a cui fan l’Alpi ampia corona intorno, al gran monarca del valor francese donato già nel trionfal ritorno, fusse tal ch’agguagliar potesse in parte di questa spoglia o la ricchezza o l’arte. Di genitrice ispana e padre moro regge un destrier ch’agli atti è foco e vento. La groppa, il capo e tutto il resto ha d’oro, fuor che ‘l sinistro piè che sembra argento, e dela bardatura il bel lavoro pur d’oro è tutto e d’oro il guernimento, d’oro le staffe e d’oro il fren spumante e d’or porta calzate anco le piante. Del cavalier che lo cavalca e doma è l’occhio destro e ‘l fior dela sua stalla. Ei stesso il pasce e Francalancia il noma, perché dal dritto corso unqua non falla. Vedesi insuperbir sotto la soma, lieto del peso che sostiene in spalla, cavar spesso l’arena e l’or lucente del fren sonoro essercitar col dente.
L Adone - Volume secondo (canti 14-20) di Giovan Battista Marino
Il ritorno E prese, con un grande urto dei remi terra la nave: e gl’incliti Feaci ne levarono prima alto l’eroe, e su la rena del sonante mare lo posero. E dal sonno era domato. Trassero quindi i tripodi squillanti e i lebeti di bronzo ed i talenti d’oro, ed al ceppo del frondoso olivo li posero in un mucchio. Era nell’ombra notturna la lor cauta opera e il loro tacito andare; ma nel cielo apparso già era il mattutino astro, il più bello degli astri, e ardeva su l’eroe dormente. L’eroe dormiva, e non sapea più nulla dei molti affanni che patì nel cuore; e dal suo mite sonno era lontano il fragor di battaglie e di tempeste. Ma non lontano il murmure d’un fonte, dell’Aretusa, e non lontano l’antro delle ninfe e dell’api, ove le ninfe tessean notturne su’ telai di pietra, mentre pendean tra l’anfore e i crateri, grappoli, con ronzii sùbiti, d’api. E i longi-remi marinai Feaci salian la nave; indi a gli scalmi in fila sedean, tornando all’isola felice: nel tacito crepuscolo cantando battean co’ remi il violaceo mare; e dalla spiaggia lontanava il canto tra l’alternare delle larghe ondate. Cantavano... O gran mare, che là gemi su la spiaggia che tu baci,
Odi e inni di Giovanni Pascoli
Lo guardò scuro e gli rispose Achille: “Tu non m’hai detto il caro nome, e donde vieni e perché. Non forse tu notturno vieni, alle navi degli Achei ricurve, 80 per dono grande, ad esplorare, o vecchio?” E gli parlava rispondendo il vecchio: “Io sono aedo, o pieveloce Achille, caro ai guerrieri, non guerriero io stesso. Io nacqui sotto la selvosa Placo, 85 in Thebe sacra, già da te distrutta. Da te non vengo a liberarmi un figlio cui lecchi il sangue un vigile tuo cane; il figlio, no; recando qui sul forte plaustro mulare tripodi e lebeti 90 e pepli e manti e molto oro nell’arca. Non a me copia, non a te n’è d’uopo; ché tu sei già del tuo destino, e tutti lo sanno, il cielo, l’infinito mare, la nera terra, e lo sai tu ch’hai dato 95 ai cari amici le tue prede e i doni splendidi; ansati tripodi, cavalli, muli, lustranti buoi, donne ben cinte, e grigio ferro, e reso Ettore al padre e la tua vita al suo dovere... Oh! rendi 100 dunque all’aedo la sua cetra, Achille!” Op. Grande biblioteca della letteratura italiana  ACTA   G. D’Anna   Thèsis   Zanichelli
Poemi conviviali di Giovanni Pascoli
IL FUSO AL FUOCO E per nove anni ogni anno udì la voce, di su le nubi, delle gru raminghe che diceano — Ara — che diceano — Dormi —; ed alternando squilli di battaglia coi remi in lunghe righe battean l’aria: — mentre noi guerreggiamo, ara, o villano; dormi, o nocchiero, noi veleggeremo. — E il canto il cuore dell’Eroe mangiava, chiuso alle genti come un aratore cui per sementa mancano i due bovi. Sedeva al fuoco, e la sua vecchia moglie, la bene oprante, contro lui sedeva, tacita. E per le fauci del camino fuligginose, allo spirar de’ venti umidi, ardeano fisse le faville; ardean, lievi sbraciando, le faville sul putre dorso dei lebeti neri. Su quelle intento si perdea con gli occhi avvezzi al cielo il corridor del mare. E distingueva nel sereno cielo le fuggitive Pleiadi e Boote tardi cadente e l’Orsa, anche nomata il Carro, che lì sempre si rivolge, e sola è sempre del nocchier compagna. E il fulgido Odisseo dava la vela al vento uguale, e ferme avea le scotte, e i buoni suoi remigatori stanchi poneano i remi lungo le scalmiere. La nave con uno schioccar di tela correa da sé nella stellata notte, e prendean sonno i marinai su i banchi, e lei portava il vento e il timoniere. L’Eroe giaceva in un’irsuta pelle, sopra coperta, a poppa della nave, e, dietro il capo, si fendeva il mare
Poemi conviviali di Giovanni Pascoli
LXXXIII – O monachine mie, questa fanciulla .... 48 LXXXIV – Son le Furie d’Averno, a quel ch’io sento ............................................. 49 LXXXV – Muse pitocche, andatene al bordello .. 50 LXXXVI – Sì vivi pur così....... vecchia ........... 50 LXXXVII – Masin, cotesto tuo calonacaccio ... 51 LXXXVIII – Oh poffare! ser Cecco, i’ son rimasto ....................................... 52 LXXXIX – Signor curato, mi son pure accorto ... 55 XC – Manzon, s’i’ te l’ho detto, tu lo sai ......... 59 XCI – Pistola .................................................. 63 XCII – Egloga pescatoria: Licone .................... 65 XCIII – Egloga pescatoria: Sebeto ................... 69 XCIV – Egloga pescatoria: Nilalga, Alceo, Telgone ............................................. 72
Poesie di Ripano Eupilino di Giuseppe Parini
120 fuori che consumarti in rabbia e ‘n lutto? Siccome acciuga al foco, si distrugge vostra frale beltà, donne superbe, e com’onda del mar sen passa e fugge. Abbi dunque pietà delle mi’ acerbe 125 pene, o leggiadra pescatrice e bella, e vienne meco a riposar sull’erbe. Così non ti dirò più cruda e fella, nè delle fiere o dei marini pesci più dura, più spietata e più rubella. Prendi l’esca e la canna, o bella, ed esci qui dove io giaccio in su la mia barchetta, e in quest’acqua i tuo’ rai confondi e mesci. Qui l’onda pura, cristallina e schietta, a far preda di lucci e di carpioni 135 le pescatrici e i pescatori alletta. Vieni: ho serbato un cestellin d’agoni ch’in una tratta ho presi stamattina, e vo’ che sien, se qui verrai, tuoi doni. Ma lasso! a che pregar? Costei s’ostina 140 tanto contra di me, quant’io mi doglio; e sono i preghi miei l’onda marina, che in van batte e ribatte in uno scoglio. XCIII Egloga pescatoria Sebeto Or che già la stagion fiorita e bella fa tutte intorno rallegrar le cose, e i pesci e i pescatori allegri e pronti correndo vanno in questa parte e in quella, e le lor ninfe di ligustri e rose sulla riva del mar cingon le fronti; ora ch’ogni animal lieto s’abbraccia col suo compagno in su le verdi erbette, e la tenera vite dell’uomo appresso 5 69 Op. Grande biblioteca della letteratura italiana  ACTA   G. D’Anna   Thèsis   Zanichelli
Poesie di Ripano Eupilino di Giuseppe Parini
Selvaggio, Fronimo Selvaggio Non son, Fronimo mio, del tutto mutole, com’uom crede, le selve; anzi risonano, tal che quasi all’antiche egual riputole. Fronino 5 Selvaggio, oggi i pastor piú non ragionano de l’alme Muse, e piú non pregian naccari, perché, per ben cantar, non si coronano. E sí del fango ognun s’asconde i zaccari, che tal piú pute che ebuli et abrotano e par che odore piú che ambrosia e baccari. Ond’io temo gli Dii non si riscotano dal sonno, e con vendetta ai boni insegnino sí come i falli de’ malvagi notano. E s’una volta avvien che si disdegnino, non fia mai poi balen né tempo pluvio, che di tornar al ben pur non si ingegnino. Amico, io fui tra Baie e ’l gran Vesuvio nel lieto piano, ove col mar congiungesi il bel Sebeto, accolto in picciol fluvio. Amor, che mai dal cor mio non disgiungesi, mi fe’ cercare un tempo strane fiumora, ove l’alma, pensando, ancor compungesi. E s’io passai per pruni, urtiche e dumora, le gambe il sanno; e se timor mi pusero crudi orsi, dure genti, aspre costumora!    Al fin le dubbie sòrti mi rispusero: — Cerca l’alta cittade ove i Calcidici sopra ’l vecchio sepolcro si confusero. — Questo non intens’io; ma quei fatidici pastor mel fer poi chiaro e mel mostrarono,
Arcadia di Iacopo Sannazzaro
Se le lunghe rime di Fronimo e di Selvaggio porsono universalmente diletto a ciascuno de la nostra brigata, non è da dimandare. A me veramente, oltra al piacere grandissimo, commossono per forza le lacrime, udendo sí ben ragionare de l’amenissimo sito del mio paese. Che già mentre quelli versi durarono, mi parea fermamente essere nel bello e lieto piano che colui dicea;  e  vedere  il  placidissimo  Sebeto,  anzi  il  mio  napolitano  Tevere,  in diversi canali discorrere per la erbosa campagna, e poi tutto inseme raccolto passare soavemente sotto le volte d’un picciolo ponticello, e senza strepito alcuno congiungersi col mare. Né mi fu picciola cagione di focosi sospiri lo intender nominare Baie e Vesuvio, ricordandomi de’ diletti presi in cotali luoghi.  Coi  quali  ancora  mi  tornaro  a  la  memoria  i  soavissimi  bagni,  i maravigliosi e grandi edificii, i piacevoli laghi, le dilettose e belle isolette, i sulfurei monti, e con la cavata grotta la felice costiera di Pausilipo, abitata di ville amenissime e soavemente percossa da le salate onde. Et appresso a questo, il fruttifero monte sovraposto a la città, et a me non poco grazioso, per memoria degli odoriferi roseti de la bella Antiniana, celebratissima Ninfa del mio gran Pontano. A questa cogitazione ancora si aggiunse il ricordarmi de le magnificenzie de la mia nobile e generosissima patria. La quale di tesori  abondevole,  e  di  ricco  et  onorato  populo  copiosa,  oltra  al  grande circuito de le belle mura, contiene in sé il mirabilissimo porto, universale albergo di tutto il mondo; e con questo le alte torri, i ricchi templi, i superbi palazzi, i grandi et onorati seggi de’ nostri patrizii, e le strade piene di donne bellissime e di leggiadri e riguardevoli gioveni. Che dirò io de’ giochi, de le feste, del sovente armeggiare, di tante arti, di tanti studii, di tanti laudevoli esercizii? che veramente non che una città, ma qualsivoglia provincia, qualsivoglia opulentissimo regno ne sarebbe assai convenevolmente adornato.  E  sopra  tutto  mi  piacque  udirla  comendare  de’  studii  de  la eloquenzia e de la divina altezza de la poesia; e tra le altre cose, de le merite lode  del  mio  virtuosissimo  Caracciolo,  non  picciola  gloria  de  le  volgari Muse; la canzone del quale, e se per lo coverto parlare fu poco da noi intesa, non  rimase  però  che  con  attenzione  grandissima  non  fusse  da  ciascuno ascoltata. Altro che se forse da Ergasto, il quale, mentre quel cantare durò, in una fissa e lunga cogitazione vidi profondamente occupato, con gli occhi sempre fermati in quel sepolcro, senza moverli punto né battere palpebra mai, a modo di persona alienata; et a le volte mandando fuori alcune rare
Arcadia di Iacopo Sannazzaro
Op. Grande biblioteca della letteratura italiana  ACTA   G. D’Anna   Thèsis   Zanichelli Q Iacopo Sannazzaro   Arcadia    XII Queste parole ne l’animo mio destaro un sí fatto desiderio, che non possendo piú tenere il silenzio, cosí dissi: — O fidata mia scorta, o bellissima Ninfa, se fra tanti e sí gran fiumi il mio picciolo Sebeto può avere nome alcuno, io ti prego che tu mel mostri. — — Ben lo vedrai tu disse ella quando li sarai piú vicino, Ché adesso per la sua bassezza non potresti. — E volendo non so che altra cosa dire, si tacque. Per  tutto  ciò  i  passi  nostri  non  si  allentarono,  ma  continuando  il camino, andavamo per quel gran vacuo, il quale alcuna volta si restringea in angustissime vie, alcuna altra si diffundea in aperte e larghe pianure; e dove monti, e dove valli trovavamo, non altrimente che qui sovra la terra essere vedemo. — Maravigliarestiti tu — disse la Ninfa — se io ti dicesse che sovra la testa tua ora sta il mare? e che per qui lo inamorato Alfeo, senza mescolarsi con quello, per occolta via ne va a trovare i soavi abbracciamenti de la siciliana Aretusa? — Cosí dicendo, cominciammo da lunge a scoprire un gran foco et a sentire un puzzo di solfo. Di che vedendo ella che io stava maravigliato, mi disse: — Le pene de’ fulminati Giganti, che volsero assalire il cielo son di questo cagione; i quali, oppressi da gravissime montagne, spirano ancora il celeste foco, con che furono consumati. Onde avviene che sí come in altre parti le caverne abondano di liquide acque, in queste ardeno sempre di vive fiamme. E se non che io temo che forse troppo spavento prenderesti, io ti farei vedere il superbo Encelado disteso sotto la gran Trinacria eruttar foco per le rotture di Mongibello; e similmente la ardente fucina di Vulcano, ove li ignudi Ciclopi sovra le sonanti ancudini batteno i tuoni a Giove; et appresso poi sotto la famosa Enaria, la quale voi mortali chiamate Ischia, ti mostrarei  il  furioso  Tifeo,  dal  quale  le  estuanti  acque  di  Baia  e  i  vostri monti del solfo prendono il lor calore. Cosí ancora sotto il gran Vesevo ti farei  sentire  li  spaventevoli  muggiti  del  gigante  Alcioneo;  benché  questi credo gli sentirai, quando ne avvicinaremo al tuo Sebeto. Tempo ben fu che con lor danno tutti i finitimi li sentirono, quando con tempestose fiamme con cenere coperse i circonstanti paesi, sí come ancora i sassi liquefatti et arsi testificano chiaramente a chi gli vede. Sotto ai quali chi sarà mai che creda che e populi e ville e città bilissime siano sepolte? Come veramente vi sono, non solo quelle che da le arse pomici e da la mina del monte furon coperte, ma questa che dinanzi ne vedemo, la quale senza alcun dubbio
Arcadia di Iacopo Sannazzaro
celebre città un tempo nei tuoi paesi, chiamata Pompei, et irrigata da le onde del freddissimo Sarno, fu per súbito terremoto inghiottita da la terra, mancandoli credo sotto ai piedi il firmamento ove fundata era. Strana per certo et orrenda maniera di morte, le genti vive vedersi in un punto tòrre dal numero de’ vivi! Se non che finalmente sempre si arriva ad un termino, né piú in là che a la morte si puote andare. E già in queste parole eramo ben presso a la città che lei dicea, de la quale e  le  torri  e  le  case  e  i  teatri  e  i  templi  si  poteano  quasi  integri  discernere. Maravigliaimi  io  del  nostro  veloce  andare,  che  in  sí  breve  spazio  di  tempo potessemo da Arcadia insino qui essere arrivati; ma si potea chiaramente conoscere che da potenzia maggiore che umana eravamo sospinti. Cosí a poco a poco cominciammo a vedere le picciole onde di Sebeto. Di che vedendo la Ninfa che io mi allegrava, mandò fuore un gran sospiro, e tutta pietosa vèr me volgendosi, disse: — Omai per te puoi andare —. E cosí detto disparve, né piú si mostrò agli occhi miei. Rimasi io in quella solitudine tutto pauroso e tristo, e vedendomi senza la mia scorta, appena arei avuto animo di movere un passo, se non che dinanzi agli occhi mi vedea lo amato fiumicello. Al quale dopo breve spazio  appressatomi,  andava  desideroso  con  gli  occhi  cercando  se  veder potesse il principio onde quella acqua si movea; perché di passo in passo il suo  corso  pareva  che  venisse  crescendo  et  acquistando  tuttavia  maggior forza. Cosí per occolto canale indrizzatomi, tanto in qua et in là andai, che finalmente arrivato ad una grotta cavata ne l’aspro tofo, trovai in terra sedere il venerando Idio, col sinestro fianco appoggiato sovra un vaso di pietra che versava acqua; la quale egli in assai gran copia facea maggiore con quella che dal volto, da’ capelli e da’ peli de la umida barba piovendoli continuamente vi aggiungeva. I suoi vestimenti a vedere parevano di un verde limo; in la destra mano teneva una tenera canna, et in testa una corona intessuta di giuochi e di altre erbe provenute da le medesme acque. E dintorno a lui con disusato mormorio le sue Ninfe stavano tutte piangendo, e senza ordine o dignità alcuna gittate per terra non alzavano i mesti volti. Miserando spettacolo, vedendo io questo, si offerse agli occhi miei. E già fra me cominciai a conoscere per qual cagione inanzi tempo la mia guida abandonato mi avea; ma trovandomi ivi condotto, né confidandomi di tornare piú indietro, senza altro consiglio prendere, tutto doloroso e pien di sospetto mi inclinai a basciar prima la terra, e poi cominciai queste parole: — O liqui-
Arcadia di Iacopo Sannazzaro
Op. Grande biblioteca della letteratura italiana  ACTA   G. D’Anna   Thèsis   Zanichelli Q Iacopo Sannazzaro   Arcadia    XII dissimo fiume, o Re del mio paese, o piacevole e grazioso Sebeto, che con le tue chiare e freddissime acque irrighi la mia bella patria, Dio ti esalte! Dio vi esalte, o Ninfe, generosa progenie del vostro padre! Siate, prego, propizie al mio venire, e benigne et umane tra le vostre selve mi ricevete. Baste fin qui a la mia dura Fortuna avermi per diversi casi menato; ormai, o reconciliata o sazia de le mie fatiche, deponga le arme. — Non avea ancora io fornito il mio dire, quando da quella mesta schiera due Ninfe si mossono, e con lacrimosi volti vèr me venendo, mi pusero mezzo  tra  loro.  De  le  quali  una  alquanto  piú  che  l’altra  col  viso  levato, prendendomi per mano, mi menò verso la uscita, ove quella picciola acqua in due parti si divide, l’una effundendosi per le campagne, l’altra per occolta via andandone a’ commodi et ornamenti de la città. E quivi fermatasi, mi mostrò il camino, significandomi in mio arbitrio essere omai lo uscire. Poi per manifestarmi chi esse fusseno, mi disse:— Questa, la qual tu ora da nubilosa caligine oppresso pare che non riconoschi, è la bella Ninfa che bagna lo amato nido de la tua singulare Fenice; il cui liquore tante volte insino al colmo da le tue lacrime fu aumentato. Me, che ora ti parlo, troverai ben tosto sotto le pendici del monte ove ella si posa. — E ’l dire di queste parole, e ’l convertirsi in acqua, e l’aviarsi per la coverta via, fu una medesma cosa. Lettore, io ti giuro, se quella deità che in fin qui di scriver questo mi ha prestato grazia, conceda, qualunque elli si siano, immortalità agli scritti miei, che io mi trovai in tal punto sí desideroso di morire, che di qualsivoglia maniera di morte mi sarei contentato. Et essendo a me medesmo venuto in odio, maladissi l’ora che da Arcadia partito mi era, e qualche volta intrai in speranza che quello che io vedeva et udiva fusse pur sogno; massimamente non sapendo fra me stesso stimare, quanto stato fusse lo spazio ch’io sotterra dimorato era. Cosí tra pensieri, dolore e confusione, tutto lasso e rotto, e già fuora me, mi condussi a la designata fontana. La quale sí tosto come mi sentí venire, cominciò forte a bollire et a gorgogliare piú che il solito, quasi dir mi volesse: — Io son colei cui tu poco inanzi vedesti. — Per la qual cosa girandomi io da la destra mano, vidi e riconobbi il già detto colle, famoso molto per la bellezza de l’alto tugurio che in esso si vede, denominato da quel gran bifolco Africano, rettore di tanti armenti, il quale a’ suoi tempi, quasi un altro Anfione, col suono de la soave cornamusa edificò le eterne mura de la divina cittade.
Arcadia di Iacopo Sannazzaro
no che passa m’apporta un altro briciolo di calma” e scrissi questa frase tante volte sempre digrignando i denti. Poi le dicevo che non sapevo perdonarmi le parole che le avevo dirette e sentivo il bisogno di domandarle scusa. Io non potevo, purtroppo, offrirle quello che il Lali le offriva e di cui ella era tanto degna. Io mi figuravo che la lettera avrebbe avuto un grande effetto. Giacché il Lali sapeva tutto, Carla gliel’avrebbe fatta vedere e per il Lali avrebbe potuto esser vantaggioso di avere un amico della mia qualità. Sognai persino che ci si sarebbe potuti avviare a una dolce vita a tre, perché il mio amore era tale che per il momento io avrei vista raddolcita la mia sorte se mi fosse stato permesso di fare anche solo la corte a Carla. Il terzo giorno ricevetti da lei un breve biglietto. Non vi venivo invocato affatto né come Zeno né come Dario. Mi diceva soltanto: “Grazie! Sia anche lei felice con la consorte Sua, tanto degna di ogni bene!”. Parlava di Ada, naturalmente. Il momento favorevole non aveva continuato e dalle donne non continua mai se non lo si ferma prendendole per le treccie. Il mio desiderio si condensò in una bile furiosa. Non contro Augusta! L’animo mio era tanto pieno di Carla che ne avevo rimorso e mi costringevo con Augusta ad un sorriso ebete, stereotipato, che a lei pareva autentico. Ma dovevo fare qualche cosa. Non potevo mica aspettare e soffrire così ogni giorno! Non volevo più scriverle. La carta scritta per le donne ha troppo poca importanza. Bisognava trovare di meglio. Senza un proposito esatto, m’avviai di corsa al Giardino Pubblico. Poi, molto più lentamente, alla casa di Carla e, giunto a quel pianerottolo, bussai alla porta della cucina. Se ve n’era la possibilità, avrei evitato di vedere il Lali, ma non mi sarebbe dispiaciuto d’imbattermi in lui. Sarebbe stata la crisi di cui sentivo di aver bisogno. La vecchia signora, come al solito, era al focolare su cui ardevano due grandi fuochi. Fu stupita al vedermi, ma poi rise da quella buona innocente ch’essa era. Mi disse: – Mi fa piacere di vederla! Era tanto abituata lei di vederci ogni giorno, che si capisce non le riesca di evitarci del tutto. Mi fu facile di farla ciarlare. Mi raccontò che gli amori di Carla con Vittorio erano grandi. Quel giorno lui e la madre venivano a desinare da loro. Aggiunse ridendo: – Presto egli finirà con l’indurla ad accompagnarlo
La coscienza di Zeno di Italo Svevo
questo era ben poco. Lo avevano lasciato viaggiare in compagnia di un infermiere mentre sarebbe stato loro dovere di farlo accompagnare da qualcuno di famiglia. – Da quell’imbecille di Federico per esempio. Il fratello di Annetta era ritornato in città da due mesi e non faceva altro che passeggiare per le vie vestito all’ultima moda di Parigi con un sacchetto largo e corto e i calzoni stretti che svelavano le forme stecchite delle sue gambe. Alfonso non lo aveva ancora visto. Attraversarono la prima stanza del caffè, un bel locale ma con le tappezzerie ordinarie in colori vivaci non ancora abbrunati dal tempo. Per una piccola porta mascherata da una tenda verde entrarono nell’altra stanza oblunga che bastava al bigliardo e al posto per giuocarvi. Non v’era che Fumigi seduto accanto ad una finestra e leggendo un giornale con tale attenzione che non s’accorse dei nuovi venuti. Soltanto allorché Prarchi gli toccò la spalla egli si volse senza fretta e esaminò a lungo prima Prarchi e poi Alfonso con un sorriso da ebete soltanto perché continuo e senza causa, mentre del resto era il sorriso solito di Fumigi alquanto inerte e pallido. Il volto era più scarno, ma la figurina, almeno vista seduta, sembrava non aver perduto nulla della sua dirittezza. Masticava e Alfonso credette che avesse qualche cosa in bocca; li guardava e parve volesse parlare, ma poi dimenticò la loro presenza e volle rimettersi a leggere con premura convulsa. – Signor Fumigi! – disse Prarchi ad alta voce e scotendolo, – non riconosce questo signore? Fumigi guardò a lungo Alfonso e dava ad ogni tratto un piccolo grido di sorpresa credendo di riconoscerlo; poi si ricredeva. Si risolse: – Come sta? Era evidente che rinunziava a riconoscerlo; aveva perduto la memoria e non la cortesia. – Bene, grazie, e lei? – chiese Alfonso commosso. – Bene... bene. Poi masticò delle parole che non si comprendevano accennando al giornale; voleva raccontare quello che aveva letto. Quantunque i due giovani non facessero motto, Fumigi comprese che non lo si capiva. Ripeté gridando una frase, poi l’abbreviò per poter dare maggior cura alla pronunzia. Infine rinunziò al suo pensiero e si accontentò di dire un nome scandendone le
Una vita di Italo Svevo
Op� Grande biblioteca della letteratura italiana  ACTA   G. D’Anna   Thèsis   Zanichelli Marco Polo  Il Milione � ��� De la provincia di Tebet. �������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ��� �� �������� ���� ������� �� ���� ������� �������� ������ ������ ������� ��� ����������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ���� ���� ��� ����� ����� ����� ��� ������ ������������� ������ �� �������� ��� ������ � ������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� ��� ��������� ��� ��������� ��� ��������� ���� ������ �������� ���� ��� �� ���� ��� ������� ������ ������� ��� ���������� ��������� ��������� ����� �������� �� ������ ������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������
Il Milione di Marco Polo
Gli eccelsi gesti eterno esempio sièno a i regi, e taccian pur l’antiche penne di Numa e Ciro e d’Ercole e d’Augusto. 828 Al signor Orazio Urbano, ambasciatore di Toscana. Perché a le piaggie ove ‘l Sebeto inonda vicin son nato, ove il pianeta eterno non distempera mai la state e ‘l verno, né gli odorati rami il gelo sfronda, 5 pregio il tosco sermon che tanto abbonda di colti detti; co ‘l parlar materno l’altre favelle ho parimenti a scherno d’udir fra l’alpe e ‘l mar che ne circonda. Ma da fonte latino in lui derivo per alcun nome, o ver l’adorno e fingo; e forse udir non è di laude indegno. Oh pur non spiaccia al tuo purgato ingegno il peregrino stile onde solingo di magnanimi duci i pregi io scrivo. 829 In morte di una fanciulla de la signora Vittoria Cybo Bentivoglio. Alma gentil, quel leggiadretto velo che la madre ti diè lasciasti in fretta, e lei, ch’è ne l’età la qual n’alletta co’ bei sembianti anzi ‘l cangiar del pelo 5 E mentre qui provasti caldo e gelo, a pena t’accorgesti, o pargoletta, d’esser in terra perché un’angioletta ti raccogliea, come le vedi in cielo;
Rime d occasione o d encomio - Parte 2 (libro 3) di Torquato Tasso
100 a le promesse, ond’altrui a me fu parco: la mia salute e la tua grazia aspetto da la tua santa man, che lega e solve, pria che converso in polve sia questo grave mio tenace incarco. 105 Vedi c’ho già vicin l’ultimo varco; a chi non sa, di perdonare insegna, però grido: “Perdona a chi m’offese, ché la fraude coprir di falso amore è troppo grave errore; 110 quasi guerrier sotto mentita insegna, perdona mille scorni e mille offese, mille gelide invidie ed ire accese”. Né sol io da la grazia, io che mi pento, io, che l’offeso fui, rimanga escluso: 115 tante volte deluso quante pregai, quante sperai perdono; e mentre il mondo a la tua gloria intento, là ‘ve in sua vece il Re del ciel ti scelse mira l’opre tue eccelse, 120 rimbombi, come suol lucido tuono, la tua Clemenza e corra intorno il suono; e non pur l’oda il bel Sebeto e ‘l Tebro e l’Arno e ‘l gran Tirreno e ‘l mar che frange il Po turbato, e l’Appenino e l’Alpe; 125 ma lunge Abila e Calpe, Parnaso ed Ato ed Acheloo ed Ebro, Istro, Tamigi, Senna e Nilo e Gange, e ‘l mondo tutto aspra sentenza or cange. Voi, cui d’Italia il freno in mano ha posto 130 Fortuna, o regi, e voi ch’avete in guerra Soggiogata la terra, di gloria alteri e d’alta stirpe e d’armi, vizio è l’ira crudele e l’odio ascosto in magnanimo core; e d’uomo esangue
Rime d occasione o d encomio - Parte 3 (libro 4) di Torquato Tasso